maaskesselDe rivier de Maas vormt het verbindende snoer tussen verschillende waterrecreatiegebieden in Midden- en Noord Limburg. Het netwerk sluit via de kanalen aan op Brabant, Vlaanderen en Wallonië. De kwaliteit van de Maas als landschappelijke en recreatieve drager wordt door velen herkend.

De Provincie Limburg ziet de Maas en de watersport als kansrijk productelement voor verdere versterking van de toeristisch recreatieve sector. Zij heeft de afgelopen jaren samen met gemeenten en ondernemers vorm gegeven aan het Nautisch programma van Eisen Maasplassen, een ontwikkelingsprogramma voor de watersportsector in Midden-Limburg.

Het succes en draagvlak voor dit programma vraagt om opvolging voor een groter deel van Limburg. Provinciale Staten namen in juli 2015 een motie aan voor doorontwikkeling van de waterrecreatie in Noord- en Midden-Limburg. Dit Actieplan is daarvan het resultaat. Het maakt onderdeel uit van het Programma Toerisme en Recreatie van de Provincie en is in samenspraak met experts uit de regio opgesteld.

Het actieplan kunt u hier dwonloaden