Behalve de voorzitter, secretaris en penningmeester kent de vereniging nog twee algemene bestuursleden: John Nelissen en Martin van Knippenbergh.

Zij beiden zetten zich breed in voor een aantal algemene en specifieke taken. Denk aan kennismakingsgesprekken met aspirantleden, het beoordelen van nieuwe aanvragen voor een ligplaats in de haven, overleg en aansturing van de schoonmaakactiviteiten, contacten met de technische commissie, beheren van de ideeënbus en nog veel meer.