Het bestuur wordt voor bepaalde taken ondersteund door commissies of werkgroepen. Voor elke commissie is er een vast aanspreekpunt binnen het bestuur. Momenteel zijn er de volgende commissies:

Ligplaatscommissie:

De ligplaatscommissie behandelt de diverse verzoeken die betrekking hebben op het innemen van een ligplaats (zowel nieuwe ligplaatsen als wijzigingen van bestaande) en adviseert het bestuur hierover.
Leden: John Nelissen en Martin van Knippenbergh (beiden tevens bestuurslid)

Activiteitencommissie:

Deze organiseert  jaarlijks meerdere activiteiten om de onderlinge band binnen de vereniging te versterken. Soms sportief, educatief of gewoon feestelijk, maar altijd super gezellig!
Leden: Anet Giesen, Ilona Beeker, Ingrid Wijnands en Paul Lennaerts. 
Contactpersoon bestuur: John Nelissen

Technische commissie (werkgroep):

Deze adviseert het bestuur over de technische aspecten van het haventerrein, groenbeheer, installaties, gebouwen en dergelijke, realiseert nieuwe projecten en voert regelmatig (wekelijks) onderhoud hieraan uit. 
Leden: Huub Boots, Jac Vissers,  Sjra Burhenne, Ap Molenaar en Jan Schreurs.
Contactpersoon bestuur: Martin van Knippenbergh.

Overige ondersteuning

Verder ondersteunen de volgende personen het bestuur:

Ben Wilmink: deelname regionaal overleg Watersportverbond

Wiel van Zon: inkoop en voorraadbeheer van clubgebouw De Boei