maaskesselDe rivier de Maas vormt het verbindende snoer tussen verschillende waterrecreatiegebieden in Midden- en Noord Limburg. Het netwerk sluit via de kanalen aan op Brabant, Vlaanderen en Wallonië. De kwaliteit van de Maas als landschappelijke en recreatieve drager wordt door velen herkend.

De Provincie Limburg ziet de Maas en de watersport als kansrijk productelement voor verdere versterking van de toeristisch recreatieve sector. Zij heeft de afgelopen jaren samen met gemeenten en ondernemers vorm gegeven aan het Nautisch programma van Eisen Maasplassen, een ontwikkelingsprogramma voor de watersportsector in Midden-Limburg.

Het succes en draagvlak voor dit programma vraagt om opvolging voor een groter deel van Limburg. Provinciale Staten namen in juli 2015 een motie aan voor doorontwikkeling van de waterrecreatie in Noord- en Midden-Limburg. Dit Actieplan is daarvan het resultaat. Het maakt onderdeel uit van het Programma Toerisme en Recreatie van de Provincie en is in samenspraak met experts uit de regio opgesteld.

Het actieplan kunt u hier dwonloaden

ophaalbrugDe doorvaart van vaste en beweegbare bruggen is meestal geregeld met dagtekens en lichten. Boven een vaste brug of een vast deel van een beweegbare brug worden overdag één of twee gele ruiten en als het donker is één of twee gele vaste lichten getoond. Eén licht of ruit betekent dat doorvaren is toegestaan, maar dat u rekening moet houden met tegenliggers. Twee lichten of ruiten betekent dat u ook mag doorvaren, maar dat tegenliggende vaart onder dit brugdeel niet is toegestaan.

Soms worden deze gele lichten ook getoond op het beweegbare deel van een beweegbare brug als deze niet bediend wordt. Naast de brug ziet u dan een dubbel of enkel rood licht. Op het beweegbare deel worden lichten gebruikt, omdat die uitgezet kunnen worden als de brug wel bediend wordt.

Aanvulling BPR

Sinds de meest recente wijziging van het BPR is hier een aanvulling op gekomen. Ook als een brug klaar wordt gemaakt om geopend te worden, kan de brugwachter één of twee gele lichten tonen op het beweegbare deel van de brug. Deze lichten mogen getoond worden ook als de brug al bezig is open (of dicht) te gaan. U ziet dan dus een rood en groen licht naast de brug die betekenen dat de brug gereed wordt gemaakt. Zolang het gele licht of beide gele lichten branden mag een schip dat onder de brug door kan, doorvaren. Bij één geel licht moet u rekening houden met tegenliggers. Bij twee gele lichten mag alleen uw kant doorvaren. 

Doorvaren mag dus als één of twee gele lichten worden getoond en nog geen dubbel groen naast de brug getoond wordt. Geen geel licht of lichten, maar wel rood - groen dan mag u ook nog niet doorvaren, maar moet u wachten op dubbel groen.

Snellere doorvaart?

De bedoeling van deze aanpassing is om de doorvaart sneller te laten verlopen en dat de brug minder lang open hoeft te staan als schepen die al eerder onder de brug doorpassen alvast door kunnen varen. In de praktijk zal moeten blijken hoe het werkt, want het kan ook een rommeltje worden. Normaal wacht iedereen in volgorde van aankomst, maar nu kunnen ook situaties ontstaan dat een zeilschip met een flinke mast die als eerste voor de brug ligt, ingehaald wordt door een motorjacht met een windscherm omhoog die al onder een half geopende brug door kan varen. Met als resultaat dat het zeilschip langer moet wachten voor het kan doorvaren en de wachttijd voor het wegverkeer per saldo gelijk of wellicht langer kan zijn. Het is aan de brugwachter om afhankelijk van de soort en hoeveelheid van wachtende schepen slim de doorvaart met de gele lichten te regelen en het is aan de wachtende schippers om goed op te letten en de bedoeling van de brugwachter te begrijpen. Aangezien de meeste bruggen echter op afstand bedient worden zal dat nog niet vanzelf gaan.

bron: nieuwsbrief Vaarwijzer

 

bootappEen boot en/of buitenboordmotor is een makkelijk en populair doelwit voor dieven. Dit onheil overkomt ieder jaar één op de tweehonderd booteigenaren. De schadelast door diefstal van boten blijft verzekeraars grote zorgen baren. Uit diefstalcijfers van het KLPD blijkt dat er jaarlijks ruim 1.200 boten en 2.100 buitenboordmotoren worden gestolen. En dat worden er ieder jaar meer. Probleem in de praktijk is dat booteigenaren bij diefstal niet alle kenmerken van hun boot bij de hand hebben. Vaak weten ze alleen de naam, kleur en de vorm, maar ontbreken gegevens als: merk, type en registratienummer bij de aangifte. Om de kans op het terugvinden van een boot te vergroten en daarmee de schadelast te beperken, ontwikkelde VbV daarom, namens alle Nederlandse verzekeraars, de Registratie App 'bootprofiel'.

Bij diefstal 

Overigens zijn er meer organisaties waar je gegevens van je boot kunt registreren om in geval van diefstal de gegevens snel en volledig paraat te hebben.alle gegevens compleet
De booteigenaar kan hiermee op een eenvoudige manier alle belangrijke gegevens van zijn boot en/of buitenboordmotor registreren. Hij bepaalt zelf of hij de gegevens bewaart voor eigen administratie of verzendt naar een centrale database. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving bij Stichting VbV; de gegevens worden dus niet aan derden ter beschikking gesteld. Alleen bij diefstal kunnen alle gegevens, door één druk op de knop, doorgezet worden naar de VbV-helpdesk en toegevoegd worden aan de politie-aangifte.
De registratie-app bootprofiel is nu gratis te downloaden via de App Store. Kijk voor meer informatie op www.bootprofiel.nl.

Kijk ook bijvoorbeeld op www.v-trace.nl of www.botenregister.nl

Bron: KLPD, dienst waterpolitie, groep Maasbracht.

 

 

 

icpVoor het varen over de grens moet u bijna altijd een ICP hebben. Of te wel een International Certificate Pleasurecraft. Zeg maar een paspoort van uw schip. Jarenlang werd het ICP onder andere uitgegeven door de ANWB. Vanaf nu is het niet meer mogelijk een ICP aan te vragen bij de ANWB, maar neemt het Watersportverbond deze dienstverlening over.

Kijk voor meer informatie op deze website van het Watersportverbond