Het bestuur zorgt voor beleid gericht op een stabiele maar ook vernieuwende koers voor onze vereniging en haar leden. Het bestuur doet dit op basis van een meerjarenplan én met de benodigde ondersteuning en draagvlak van de leden.

In 2018 zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden. Via een zorgvuldige overdracht van informatie, expertise en taken heeft het nieuwe bestuur met vertrouwen haar taken opgepakt.