image001Corona: mag er nog recreatief gevaren worden in Nederland?

Afgelopen mooie weekend was een soort van voorproefje voor het komende lange Paasweekend. Op veel plaatsen zijn op en langs het water beperkende maatregelen van kracht. Op veel plaatsen worden bruggen en sluizen nog alleen op afroep bediend of volgens de winterregeling.

In de scheepvaartberichten vindt u een lange lijst met beperkingen en wijzigingen. De Scheepvaartberichten kunt u ook op uw pc, tablet of smartphone inlezen in de Waterkaarten app en software. Ook zijn op veel plaatsen beperkingen wat betreft het aan boord overnachten. Veel (verenigings)havens zijn nog niet (helemaal) open en zijn sanitaire voorzieningen gesloten. En uiteraard wordt er op ligplaatsen ook handhavend opgetreden als het er te druk wordt of er te veel mensen dicht bij elkaar komen. Ook voor dit weekend blijft het advies om beter thuis te blijven en als u toch gaat varen vooral een rustige plaats te zoeken. Maar realiseer u wel dat onze zorg en hulpverleners op dit moment wel iets beters te doen hebben dan een pleziervaarder te hulp te schieten. Een goede voorbereiding is nu meer dan ooit van essentieel belang.

Let op!

Maatregelen verschillen dus lokaal en kunnen ook wijzigen naar gelang de verantwoordelijke overheid dat nodig acht. Bij onze zuiderburen in Belgie is recreatievaart op de binnenwateren en langs de kust geheel verboden.

Gedragscode voor Nederlandse watersporters

De Nederlandse waterrecreatiesector heeft een gedragscode opgesteld voor waterrecreanten. Natuurlijk moet iedereen zo veel mogelijk thuis blijven, maar als mensen toch het water op gaan, is het belangrijk om dit op verantwoorde wijze te doen. Deze code moet ervoor zorgen dat de RIVM-maatregelen ook op het water worden nageleefd. Wij hebben voor de jachthavens het HISWA-RECRON Protocol Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus opgesteld, vertelt Gerdina Krijger ons, regiomanager bij HISWA-RECRON. In de gedragscode adviseren wij bijvoorbeeld om niet met twee boten naast elkaar te gaan liggen bij de wachtsteigers voor de sluizen en om, bij het aanleggen van open boten aan openbare steigers, een box vrij te houden tussen de boten, aldus Krijger. Ook wijst de gedragscode op de beperkingen en wijzigingen in sluis- en brugbedieningen. Het advies: ga goed voorbereid op pad om onaangename verrassingen onderweg te voorkomen. Online verder lezen ...